15 Mayıs 1756 - 7 Yıl Savaşı Başladı

7 yıl savaşları,   7 yıl boyunca süren güçlü Avrupa devletleri arasında 1756 ile 1763 yılları arasında olmuş savaşlardır.

Fransa ile Prusya’ nın kazandığı akabinde 1748 yılında Ekslaşapel Antlaşması imzalanmasıyla Avusturya Veraset savaşları sona ermiştir. Fakat her iki tarafında bu sonucu kabullenemesinden dolayı tekrardan savaş hazırları başlamıştır.  İngiltere ve Prusya arasında ittifak kurulması ve Fransa, Avusturya-Habsburglar ile ittifak kurulmasıyla Avrupa'da tekrardan kutuplaşmalar başlamıştır. Bunun sonucun Avusturya ve Prusya'nın da Almanya toprakları üzerinde ki mücadelesi daha da artmıştır.

Savaşın en önemli nedenleri, İngiltere  ve Fransa'nın aralarında yapmış olduğu sömürge yarışı, deniz üstünlüğü iken Avusturya ve Prusya tarafında baktığımızda ise Orta Avrupa üzerindeki siyasal ve ekonimk egemenlikten dolayı olmuştur. Avusturya, 1740 ile 1748 yılları arasında yapılan Avusturya Veraset Savaşı'nda kaybettiği Silezya 'yı geri alabilmek için Fransa,Saksonya,İsveç ve Rusya ile ittifak kurmuştur. Buna karşılık olarak Prusya yanına Büyük Britanya'yı almıştır.

İlk saldırıyı Prusya kralı II. Friedrich yapmış, Saksonya' nın merkezi olan Dresden' e 1756 'da saldırarak kenti almış ve  Prag Çatışması' nda Avusturya' yı yenilgiye uğratmıştır.İlk saldırıyı kendisi yapan II. Friedrich hedeflerine ulaşsa da gelecek yıl yenilerek Bohemya'dan çekilmiştir. II. Friedrich yapmış olduğu hamlenin ardından İsveç ve Rusya, Doğu Prusya'ya saldırmışlar bunun sonucu olarak Ruslar Prusya karşısında belirgin bir başarı kazanmıştır. Aynı zamanda Fransa 'nın hamlesi ise Silezya' ya saldırmak olmuştur. II. Friedrich bu saldırıyı kazansa da İngilizler, Fransızları 21 Haziran 1758 'de bozguna uğratarak II. Friedrich'in bu bölgeden geri çekilmesini  sağlamışlardır. Bununla birlikte Prusya'nın, Avusturya - Rusya ordusuna 12 Ağustos 1759 'da yenilmesi sonucunda askeri kaynakları tükenmiştir.

Çariçe Tsaritsa' nın Aralık 1762'de ölümüyle tahta Prusya'ya düşmanca tutumlar beslemeyen II. Petro' nun geçmesiyle Prusya kralı II. Friedrich Rusya ile bir barış anlaşma yapmaya karar vermiştir. Prusya ve İsveç arasında imzalanan barış anlaşmasının arabuluculuğu da II. Petro yapmıştır. Rusya ve İsveç'in çekilmesiyle ,Fransız - Avusturya ittifakı, barış istemek zorunda kalmıştır. 

Savaş sonunda savaşı kazanan taraflar İngiltere ve Prusya bu savaşın kazananları olmuştur ve sınırlar 10 Şubat 1763 'de Paris Antlaşması'nda ve  Huberttusburg Antlaşması'nda tekrardan  çizilmiştir. 

Yedi Yıl Savaşlarının sonucunda ekonomik ve politik yönden zayıflayan Fransa'nın, Kuzey Amerika'daki ve Hindistan'daki sömürgelerini İngiltereye kaptırmasıyla Fransız İhtilaleri başlamıştır. İngiltere fazla sömürgeler elde ederek sınırlarını genişletmiş ama savaşın maliyetini vergi yoluyla Amerika'daki kolanilerden almak istemesinden dolayı 13 koloni birleşerek İngiltere'ye savaş açmışlardır bununla birlikte Bağımsız Amerika'nın kuruluş sürecide başlamıştır. Prusya ise Huberttusburg Antlaşması ile Silezya'ya almıştır. Avrupanın en kuvvetli kara devleti haline gelmesiyle güçlenen Prusya dünya siyasetinde söz sahibi olmuştur.

Yorumlar

Ölen çariçe ve yerine geçen çarın isimlerinden emin miyiz farklı kaynaklarda farklı isimler geçiyor çünkü.

çok iyi

Çok güzel olmuş bence kötü olmamış

pardon ya en üstteki fransa ve prusya kafamı karıştırdı

hangi 7 yıl savaşı lan bu 7 yıl savaşını ingiltere kazandı gerizkalılar ingilrete ve müttefikleri bu kadar mı cahil olur bi insan ya

Yorum Yazın

Teşekkürler! Yorumunuz kısa bir süre sonra yayınlanacaktır.