30 Mart 1432 - Fatih Sultan Mehmet'in Doğumu

Osmanlı Devleti'nin yedinci padişahı, Hz.Muhammed'in İstanbul hakkındaki hadisindeki övgüye mazhar olmuş, Avrupalılar tarafından Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) olarak bilinen , fetihten sonra Fatih ön adını almış olan Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 yılında doğdu.

Doğumu ve isminin Mehmed olması tarihi kaynaklarda şöyle anlatılır;

Hüma Hatun'dan doğan Fatih'in doğum haberini  aldığı sırada babası II.Murad Fetih Suresi'ni bitirmiş ve  Muhammed Suresin başlamıştı. Bu sebeple bu müjdeli haber için II.Murad "Ravza-i Murad'da bir Gül-i Muhammedii açtı!" diye sevenireke oğlunun adını Muhammed koydu. Zamanla peygamber efendimizin adına saygısızlık yaparız endişesiyle Muhammed adının Mehmed'e dönüşmesinden dolayı Fatih Sultan Muhammed'in adıda Fatih Sultan Mehmed olarak değişmiş.

 

İki dönem olarak padişahlık yapan II.Mehmed ;ilk dönemini 1444-1446 yıllarında yapmış olup, ikinci dönemini 1451 -1461 yıllarında yapmıştır.

İstanbulu fethederek komutanlığını,devlet adamlığını,şahsiyetini ve sebatını ispatlamış olan Fatih Sultan Mehmed İstanbulun Fethinde önemli rol alan Şahi toplarının tasarımını yapılması konusunda büyük bir destek sağlamasıyla  mühendisliğini de ispat etmiştir.

30 yıldır süre zarfında Fatih Sultan Mehmed; İstanbul (1453), Amasra (1459), Sinop (1460), Konya, Karaman (1466), Doğu Anadolu (1473 Otlukbeli Savaşı),Rumeli (Balkanlar), Sırbistan (1459), Mora (1460), Eflak (1462), Bosna-Hersek (1463-1465),Boğdan (1476), Arnavutluk (1479), Ege Adaları (Limni, Eğriboz, Taşoz, Semadirek, İmroz, İmroz, Midilli adaları, Yunan Adaları (Kefalonya, Ayamavra, Zanta adaları) topraklarını Osmanlı Devleti'ne katmıştır.

 

Bu konudaki makalemizi Sultan Mehmed'in ilk tahta çıkmasındaki yaşadığı bir anektotla kapatmak isteriz:

İnzivaya çekilmek isteyen II.Murad, 12 yaşındaki oğlu Sultan Mehmed'e tahtı bırakır.  Genç hükümdar,tecrübesizliğinden yararlanmak isteyen Haçlıların Osmanlı Devletine karşı toplanması  üzerine babasına şu tarihi mektubu ve fermanı yollar:

Baba ,
Eğer Padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz ,
yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.

 

Yorumlar

Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yazın

Teşekkürler! Yorumunuz kısa bir süre sonra yayınlanacaktır.