Kategori

2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanmış en büyük sivil katliam olan, Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen Srebrenitsa Soykırımı'nda resmi kayıtlara göre en az 8372 Boşnak katledildi. Devamı

Osmanlı'nın en uzun süre hüküm süren, en çok sefere çıkan ve en uzun süre seferde bulunan sultanı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunun başında çıktığı 13 seferi kısaca yazdık. Devamı

1718-1730 yılları arasında geçen Lale Devri Dönemi'ni padişahı ve devlet adamlarını devirerek bitiren isyan: Patrona Halil İsyanı Devamı

Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu, Avusturya Arşidüklüğü üzerine yaptığı sefer sonucunda Viyana'yı kuşattı. Seferin amacına ulaştığını düşünen Kanuni, kuşatma savaşı için hazır olmayan ordusunu yıpratmamak amacıyla şehri tahrip ettikten sonra kış geldiği için kuşatmayı kaldırdı ve İstanbul'a döndü. Devamı

Osmanlı Devleti; Macar, Sırp, Bulgar, Eflak ve Bosnalılar'dan oluşan Haçlı Ordusu'nu Meriç Nehri kıyısında büyük bir bozguna uğrattı. Devamı